Splošni pogoji v nagradni igri Kakadu in BubbleBum

Splošne določbe, potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

Skladno s temi pravili prirejamo nagradno igro KAKADU IN BubbleBum (v nadaljevanju nagradna igra). Namen nagradne igre je krepiti prepoznavnost otroške spletne trgovine Kakadu.si in blagovne znamke BubbleBum preko socialnega omrežja Facebook. Nagradna igra poteka v omrežju Facebook, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, niti igra ni na kakršenkoli način povezana s tem socialnim omrežjem. Organizator nagradne igre je zastopnik znamke BubbleBum, podjetje ERGOMELI, Maja Oblak s.p., Ulica Tomšičeve brigade 21, 1000 Ljubljana(v nadaljevanju organizator).

Predmet nagradne igre je izdelek BubbleBum Junkie. Nagradna igra poteka na www.facebook.com/kakadu.si, glasuje lahko vsak uporabnik, ki pod objavo (video ali foto) na Kakadujevi facebook strani komentira svojo izkušnjo in objavo deli s prijatelji. Vsak udeleženec lahko sodeluje le enkrat oz. z enim komentarjem. V nasprotnem primeru bo izločen iz nagradne igre. Nagrada za izžrebanca med uporabniki, ki bodo komentirali, je BubbleBumov organizator za v avto Junkie v vrednosti 49,90 eur (redna maloprodajna cena z davkom). Organizator bo nagrajencu poslal izdelek na dom na lastne stroške.
Nagradna igra se začne 24.10.2016 in traja do 28.10.2016.
Organizator bo zmagovalca razglasil v roku 1 tedna po zaključku nagradne igre – na zidu omrežja Facebook spletne trgovine Kakadu (www.facebook.com/kakadu.si) in preko e-mailinga.

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so starejše od 18 let in sprejemajo pogoje sodelovanja v nagradni igri. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta,...). V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in druge osebe, ki opravljajo delo v podjetjih Ergomeli, Maja Oblak s.p. in Kakadu d.o.o. in njihovi ožji družinski člani. Uporabnik bo komentiral objavo na Facebooku in nagradno igro tudi delil s svojimi prijatelji. Nakup v spletni trgovini Kakadu.si ali BubbleBum.si ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Vsak udeleženec nagradne igre se s svojim sodelovanjem strinja s pravili nagradne igre.

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter izbor nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajenca bo potekalo 29.10.2016 na naslovu organizatorja (Ulica Zore Majcnove 6, 1000 Ljubljana). Nagrajenci bodo o izidu v roku 1 tedna po zaključku nagradne igre obveščeni na Facebook fan page-ih Kakadu.si in BubbleBum.si. Organizator si pridružuje pravico, da nagrajenca ob objavi na zidu/wall Facebook fan page-ih Kakadu.si in BubbleBum.situdi označi/tag-a. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradne igre. Organizator bo nagrajencu izdelek poslal na dom na lastne stroške.

Zmagovalec nagradne igre mora organizatorju v roku 7 dni po razglasitvi posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, elektronski naslov in telefonsko številko). Če zmagovalec organizatorju ne posreduje navedenih podatkov, od njega ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s temi pravili. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali drug izdelek.

Zasebnost in varstvo podatkov: Zmagovalec dovoljuje objavo svojega imena in priimka na www.facebook.com/kakadu.si in www.facebook.com/bubblebum.si. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. S sodelovanjem v nagradni igri uporabnik soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro in ponudbo preko elektronske pošte do preklica tega soglasja. Uporabnik lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 14 dneh od prejema obvestila preneha uporabljati njegove osebne podatke. Pristojnost sodišča Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.